Pie mesa 340-720 giratoria 360º (RASTRO)                              
Pie mesa giratoria 360º (RASTRO)                              
Pie de mesa giratorio (RASTRO)                              
Pie mesa plegable giratorio 1 (RASTRO)